300

Pociťte, jak se otevíráte interdimenzionálním mystériím, na kterých jsou založeny dávné legendy... 

 
Starodávná mystéria a skrytá tajemství znovu ožívají a jsou vám dostupná prostřednictvím těchto překrásných interdimenzionálních energií Avalonu.

Jak se lidstvo nachází na pokraji urychlení probuzení,
nyní je načase opět navštívit tato posvátná místa. 


Dovolte si zažívat
hlubší spojení s dalšími říšemi. 

 

Allow yourself to open up to the interdimensional mysteries that the legends of old have been based upon...

 
The ancient mysteries, the secrets that have been held, are coming alive, are available to you through these beautiful divine feminine energies of Avalon.

As humanity is on the precipice of accelerating wider, deeper, truer into awakening, now is the time to revisit these sacred sites.


Allow yourself to experience
a deeper connection to the other realms.

Video Poster Image

Glastonbury je magické místo s interdimenzionálním vstupem do Avalonu a úžasnou energií...

Kouzlo Glastonbury

Posvátná místa se starodávnou energií

Glastonbury je posvátné místo od pradávných dob, nejznámější díky středověkým legendám: příběhům o králi Artušovi a Avalonu.

Energie Avalonu je stále přítomná. V energii Avalonu je určité kouzlo - je to energie bohyně a energie léčivých vod. Je to energie, na kterou se můžeme skutečně napojit.  

S Hvězdnou bránou budeme vytvářet interdimenzionální vstup.

Hvězdná brána nám umožní přístup k frekvencím Avalonu a ke spojení s energiemi božského ženství, až se propojíme s kněžkami této starodávné rodové linie. 

Glastonbury je silové místo mocných transformačních energií. 

Tor

 

Tor je poměrně příkrý kopec a na jeho vrcholu je starodávný kostel. Z něj však zbyla bohužel už jen tato věž. Kouzlo tohoto místa spočívá v tom, že je to jeden z přístupových bodů do Avalonu. Oblast kolem Toru vibruje úžasnou energií Avalonu. Zde můžete navázat silné spojení s kněžkami - a pokud toto budete sledovat ze záznamu, můžete se s nimi propojit i skrze naši meditaci a ty, kteří zde byli coby fyzické kotvy pro všechny, kdo se k nám připojí později online. 

Chalice Well


Glastonbury je známé svými léčivými vodami. Je umístěno v překrásné zahradě. Zde vyvěrá červený pramen. A přes ulici vytéká bílý pramen. Je zde tedy kombinace bílé a červené, což se děje pouze na dvou místech na světě - jedním z těchto míst je Glastonbury a tím druhým, málo známým ;-) místem je Mt Shasta v Kalifornii!  

Glastonbury Abbey

 

"Jedinečné spojení historie, ducha a legend...

Opatství Glastonbury Abbey nabízí spojení s legendami v míře, které se nevyrovná žádné jiné opatství v Anglii. Od středověku neslo status nejrannějšího základu křesťanství v Británii díky spojení s Josefem z Arimatee a coby místo, kde byl pohřben král Artuš." 

-The Glastonbury Abbey Site

Pro přístup k záznamům z tohoto workshopu se přihlaste zde!

Proč různé ceny? 

 

Hvězdná brána je tu proto, aby měnila svět  -
prostřednictvím celosvětového probuzení. 


Aby byly tyto prožitky přístupné pro všechny, zveme vás, abyste si zvolili, jakou částkou chcete přispět.  Bez ohledu na výši vašeho přispění obdržíte stejné prožitky jako všichni ostatní.  

Prosím, přispějte štědře, protože napřímo posilujete růst a vývoj Prožitku Hvězdné brány a všech, kteří se na něm podílejí - ať už svou prací nebo svou účastí! 

Zlevněná cena

$33

 • Videozáznamy všech částí
 • MP3 Audiozáznamy ke stažení - celých částí, channelingů a meditací
 • Celoživotní přístup
 • Vše včetně překladu do češtiny (u některých částí najdete také link k vysílání v originále bez překladu)
Přihlaste se zde!

Standardní cena

$55

 • Videozáznamy všech částí
 • MP3 Audiozáznamy ke stažení - celých částí, channelingů a meditací
 • Celoživotní přístup
 • Vše včetně překladu do češtiny (u některých částí najdete také link k vysílání v originále bez překladu)
Přihlaste se zde!

Štědrý příspěvek!

$111

 • Videozáznamy všech částí
 • MP3 Audiozáznamy ke stažení - celých částí, channelingů a meditací
 • Celoživotní přístup
 • Vše včetně překladu do češtiny (u některých částí najdete také link k vysílání v originále bez překladu)
Přihlaste se zde!
Pokud skutečně potřebujete ještě větší slevu, prosím kontaktujte nás na 
[email protected]

Jak fungují energie Hvězdné brány

Hvězdná brána je interdimenzionální vstup, který vysílá mocné energetické pole vysokých vibrací...  

Umožňuje vám přesunout se do hluboké meditace jednoduše a snadno během několika okamžiků. 

Hvězdná brána je posvátná geometrická struktura, která ukotvuje vědomí vyšších dimenzí, umožňuje multidimenzionální prožitky pro ty, kteří s ní meditují. Ve vysoko vibrujícím energetickém poli Hvězdné brány účastníci mohou skutečně cítit a propojit se s mnoha bytostmi a osvícenými průvodci, kteří jsou zváni k tomu, aby se k nám přidali. 

Na kvantové úrovni funguje Hvězdná brána tak, aby znovu aktivovala uvědomění si vašeho vlastního kvantového já, vašeho Supervědomí, a také vaši DNA vyšších dimenzí. Ve vaší DNA vyšších dimenzí jsou mystéria vašeho vyššího já. Obsahuje klíč k tomu, kdo jste, kým jste byli, jaká je vaše role a smysl ve vesmírném schématu a také vaší schopnost komunikovat přímo s Duchem. 

Frekvence Hvězdné brány, 
bez jakéhokoli úsilí na straně těch, kdo se účastní, mohou rozpustit omezující karmu a asistovat při opětovném vyladění energií, v některých případech umožní i opětovné získání fyzické rovnováhy, v jiných případech mentální a emocionální úlevu. Mohou vytvořit rozpomenutí na minulé životy a opětovnou aktivaci jasnovidných a jiných schopností. 

Hvězdná brána je kotvou pro vědomí vyšších dimenzí. 

Používá sílu posvátné geometrie pro vysílání energií vyšších říší & průvodců.

Toto je zcela nový způsob rozvoje vašeho vědomí. 

Není nic, co byste měli dělat, jen se uvolníte do energetických polí vysokých vibrací a dovolíte svému Supervědomí, aby povzneslo váš lidský prožitek. 

Tyto energie rozpouštějí zvyky a vzorce, které už vám neslouží. 

To se děje bez úsilí, zatímco jste propojeni s mnohem větším vnímáním svého já, vesmírných energií a vaší vlastní vrozené moudrosti.

Hvězdná brána vyzařuje frekvence, které jsou vyladěny na vás osobně. 

Tento proces je vždy veden vaším vlastním Supervědomím či vyšším já, takže frekvence, které dostáváte, jsou individualizované, jedinečné pro každého z vás. 

O vašich průvodcích

Prageet Harris

 

Prageet, původem z Anglie, je mezinárodně známým channelerem, který pomáhá lidem s duchovním růstem už více než třicet let. Pod vedením svého průvodce Alcazara navrhl a sestavil Hvězdnou bránu, která asistuje skupinám a jednotlivcům při procesu pochopení a sebepoznání - procesu probuzení. 

Celý svůj život zasvětil pochopení toho, jak coby lidé fungujeme, jak nás ovlivňuje nevědomá mysl a emoce a jak se snadno osvobodit od těch vzorců, u kterých cítíme, že nás omezují. 

Julieanne Conard

 

Julieanne se k Prožitku Hvězdné brány připojila v roce 2012 poté, co objevila hluboké spojení s Hvězdnou bránou  & průvodcem Alcazarem, kterého také channeluje.  

Pod Alcazarovým vedením Julieanne vyvinula novou formu sebe-uzdravující energie, která je známá coby Esence života, jejíž použití nyní vyučuje další lidi po celém světě. 

Co VY můžete zažít?

Video Poster Image

"Toto opravdu dalece přesahovalo mysl a bylo to naprosto nádherné. Cítila jsem, jak mě Požehnaná matka držela za ruce ještě než jste to řekli. Bylo to tak úžasné! Slzy odplavovaly dávná zranění a přesvědčení. Víc než úžasné!"

Madeline

"Díky mnohokrát! Nedokážu popsat spojení, jednotu, lásku, vděčnost a radost, které ve mně díky tomu expandují..."

Erika

"Cítím, jak se mé srdce otevřelo ještě víc. Cítila jsem obrovskou pokoru, když jsem pocítila tolik lásky od Ježíše a od všech ostatních na místě. Miluji spojení se svým vyšším já a byl to opravdu silný prožitek."

Rosina

Připojte se k nám při tomto spojení s překrásnými energiemi starodávné Anglie...  

Připojte se k nám u této série!

Come join us in this beautiful ancient energy of your England...

Join Us In Person!
Join Us On Livestream!