300

Živé vysílání a Energetický prožitek ZDARMA 

2. června v 19:00 h 
Pokud se přihlásíte, pošleme vám i záznam!

Připojte se k živému vysílání!

300

Živé vysílání a Energetický prožitek ZDARMA 

2. června v 19:00 h 
Pokud se přihlásíte, pošleme vám i záznam!

Připojte se k živému vysílání!

Prožijte toto živé vysílání zdarma!

Alcazar hovoří o hojnosti velmi odlišným způsobem než většina... 

 
Alcazar hovoří o "hojnosti na všech úrovních", 

což znamená hojnost lásky, přátelství, svobody cestování atd. A ano, zahrnuje to také finanční hojnost. 

 

Jedním ze způsobů jak se více otevřít hojnosti je vděčnost. Duchovní komunita to chápe už mnoho let. Nyní ale tuto realitu potvrzuje i věda. 

Hluboký pocit vděčnosti vás může otevřít přijímání na všech úrovních. 

 

Během tohoto Celosvětového kruhu si poslechneme Alcazarovo vedení a moudrost ohledně toho, jak můžete změnit svůj život a otevřít svou náruč krásnější realitě. 

Jako vždy budeme online sdílet prožitek energie Hvězdné brány, abychom se hlouběji ponořili do energie za Alcazarovými slovy… 

Toto je pravidelné měsíční setkání našich Celosvětových kruhů Hvězdné brány 

Hvězdná brána nabízí channelované informace, hluboké meditace a prožitky, které vám pomohou  rozvinout se na všech úrovních

- jsou zde jako podpora a povznesení, abyste mohli snadněji proplouvat chaosem dnešního světa a snadněji jste se spojili s podobně smýšlejícími lidmi. 


Pociťte potenciál objevení blízkých přátelství, povzneseného vědomí 

prostřednictvím meditací Hvězdné brány a propojte se na úrovni srdce - na úrovni péče, která dalece přesahuje to, co můžete nalézt ve většině současného světa. 


Přijďte a přidejte se k nám při tomto prožitku - není nic, co byste měli dělat, jen se uvolnit. 

Dovolte tu možnost, že se můžete posouvat do způsobů prožívání, které jste si nikdy ani nedokázali představit. Dovolte, aby vaše osobní evoluce proudila s lehkostí a milostí. Je to možné. Je to skutečně možné. Je to prosté. A je už na čase. 

Prožijte energie Hvězdné brány 

Hvězdná brána je interdimenzionální vstup, který vyzařuje mocné energetické pole vysokých vibrací...

A umožňuje vám tak přesunout se do hluboké meditace jednoduše a snadno během několika okamžiků. 

Hvězdná brána je posvátná geometrická struktura, která ukotvuje vědomí vyšších dimenzí, umožňuje multidimenzionální prožitky pro ty, kteří s ní meditují. Ve vysoko vibrujícím energetickém poli Hvězdné brány účastníci mohou skutečně cítit a propojit se s mnoha bytostmi a osvícenými průvodci, kteří jsou zváni k tomu, aby se k nám připojili. 

Na kvantové úrovni funguje Hvězdná brána tak, aby znovu aktivovala uvědomění si vašeho vlastního kvantového já, vašeho Supervědomí, a také vaši DNA vyšších dimenzí. Ve vaší DNA vyšších dimenzí jsou mystéria vašeho vyššího já. Obsahuje klíč k tomu, kdo jste, kým jste byli, jaká je vaše role a smysl ve vesmírném schématu a také vaší schopnost komunikovat přímo s Duchem. 

Frekvence Hvězdné brány, bez jakéhokoli úsilí na straně těch, kdo se účastní, mohou rozpustit omezující karmu a asistovat při opětovném vyladění energií, v některých případech umožní i mentální a emocionální úlevu. Mohou vytvořit rozpomenutí na minulé životy a opětovnou aktivaci jasnovidných a jiných schopností. 

Hvězdná brána je kotva pro vědomí vyšších dimenzí. 

Používá sílu posvátné geometrie pro vysílání energií vyšších říší & průvodců.

Toto je zcela nový způsob vývoje vašeho vědomí. 

Není nic, co byste měli dělat, jen se uvolníte do energií polí vysokých vibrací a umožníte svému Supervědomí, aby povzneslo váš lidský prožitek. 

Tyto energie rozpouštějí zvyky a vzorce, které vám už neslouží. 

To se děje bez úsilí, protože se propojíte s vnímáním své mnohem větší části, vesmírnými energiemi a svou vlastní vrozenou moudrostí. 

Hvězdná brána vyzařuje frekvence, které jsou vyladěny na vás individuálně. 

Tento proces je vždy veden vaším vlastním Supervědomím či vyšším já, takže frekvence, které přijímáte, jsou individualizovány, jedinečně pro vás. 

O vašich průvodcích

Prageet Harris

 

Prageet je Angličan a celosvětově známý channeler, který lidem pomáhá s duchovním růstem už více než 30 let. Se svým průvodcem, Alcazarem navrhl a sestavil Hvězdnou bránu, která asistuje skupinám i jednotlivcům při procesu pochopení a sebepoznání - procesu probuzení.

Celý svůj život zasvětil pochopení, jak coby lidé fungujeme, jak nás ovlivňuje  nevědomá mysl a emoce a jak se snadněji dostat z těch vzorců, o kterých cítíme, že nás omezují.

Julieanne Conard

 

Julieanne se k Prožitku Hvězdné brány připojila v roce 2012, kdy objevila hluboké spojení s Hvězdnou bránou a průvodcem Alcazarem, kterého také channeluje.  

Pod Alcazarovým vedením Julieanne vyvinula novou formu energetického sebeléčení známého coby Esence života, kterou nyní vyučuje další po celém světě.

 

 

Podívejte se na to, co lidé z celého světa sdíleli ohledně svých prožitků a zkušeností s Hvězdnou bránou...

Video Poster Image