300
300

Nechte se inspirovat zpoza závoje  Dýchejte Esenci svého Skutečného Já

Podívejte se na úvodní vysílání níže 
Video Poster Image

Co zažijete?

Energie
Esence

 

Posvátná místa Maui!

 

Spojení s tím za závojem...

 

Become Inspired by The Beyond  Breathe In The Essence of
Your True Self

What are you going to experience?

Essence Energy

 

Maui Wowie!

 

The Beyond

 

Co je to Esence života?

 

Esence života je energie Ducha, která vdechuje život do hmoty…

Představte si motýla na své dlani. Představte si, že máte schopnost vidět/cítit živoucí barvy, tvary, geometrii, zvuky, které tvoří tuto fyzickou přítomnost... Ale teprve až když do ní Duch vdechne život, stane se tím, čím je: živým stvořením.  

Toto mi Kryon řekl o Esenci života už v roce 2012.

Energii Esence lze používat pro sebe-uzdravení, vnesení vyrovnávajících proudů energie životní síly do těla a pro její cirkulaci. 

Je možné ji používat pro sebe-utišení, vtahování Esence do svého aurického pole, svých emocí a pro koupání se v kráse této životní síly Ducha.  

V této sérii se soustředíme na to, že dovolíme energiím Ducha, naší skutečné přirozenosti zpoza závoje, aby proudily k nám a skrze nás.  

Energie Esence života proudí od Zdroje skrze naše vyšší já do našeho lidství. A tak zatímco energie proudí, přirozeně nás hlouběji propojují se samotným Zdrojem - naším skutečným Já, které vždy sídlí za závojem. 

Vysíláno z Maui, Hawaii

Připojte se k původnímu živému vysílání z Maui ve společném "TEĎ"

Živé vysílání probíhalo od 20. do 25. února 2024, uprostřed série Probuzení do Jednoty 

Pro vás však může být živé ve vašem dokonalém načasování, pokud se uvolníte a budete meditovat společně s námi... 

 

Tato série zahrnuje...

2 části Q&A (otázek a odpovědí) s Alcazarem

předané 2. a 4. den série

Přenosy z Maui

Silová místa v přírodě (v úvodu každého setkání)

Esence Maui vás zavede do Esence zpoza závoje

Zlevněná cena

$33

  • Přístup ke všem video záznamům 
  • Audio soubory ke stažení 
  • Celoživotní přístup
Přihlaste se zde!

Běžná cena

$55

  • Přístup ke všem video záznamům 
  • Audio soubory ke stažení 
  • Celoživotní přístup
Přihlaste se zde!

Podpora navíc

$77

  • Přístup ke všem video záznamům 
  • Audio soubory ke stažení 
  • Celoživotní přístup
Přihlaste se zde!

Se speciálními přenosy z Maui 


Na některých nejkrásnějších místech planety není internetové spojení... 

Na Maui je mnoho míst s velmi posvátnou půdou. Jules tato místa navštíví a pořídí z nich videa, abyste se mohli propojit skrze kvantové pole a být tu spolu s ní a cítit energii ostrova. 

Iao Valley

Iao  v havajštině znamená “mrak na vrcholu”. Iao Valley je posvátné údolí, kam kdysi směli pouze havajští "vznešení" a Kahunové/Kahuny, léčitelé/kněží. Alcazar před lety řekl, že jednoho dne tu na útesech badatelé naleznou fyzické artefakty z dob Lemurie. 

Iao Valley

Iao means “cloud supreme” in Hawaiian. Iao Valley is a sacred valley where once only the Hawaiian royalty and the Kahuna’s, the healer/priests, were allowed to go. Alcazar said years ago that someday explorers will find actual physical artifacts left over from Lemuria in the cliffs there.

Kráter Haleakala 

Zde Plejáďané před mnoha věky vytvořili "časové kapsle" - a nastavili je tak, aby se otevřely, až lidstvo dosáhne určité vibrace/frekvence vědomí. 

Haleakala Crater

Where the Pleiadians implanted “time capsules” eons ago - set to open when humanity reaches a certain vibration/frequency of consciousness.

 

 

 

Bambusový les 

Toto je jedno z Julieanniných oblíbených míst na planetě. Vodopády vedou k jezírkům a ta zase k dalším vodopádům... Energie vitality je tu hmatatelná. Pojďme se na ni napojit. 

The Bamboo Forest

This is one of Jules’ favorite places on the planet. Waterfalls leading to pools of water leading to more waterfalls… The energy of vitality is palpable here. Let’s tap into it.

 

Tato série je vedena

Julieanne Conard

 

Julieanne Conard se k projektu Hvězdné brány připojila v roce 2012 poté, co objevila své hluboké spojení s Hvězdnou bránou i průvodcem Alcazarem, kterého také channeluje.
Pod Alcazarovým vedením Julieanne vyvinula novou formu energetického sebeuzdravení známého coby Esence života, které nyní vyučuje ostatní po celém světě.
 

Zveme vás, abyste se k nám přidali a dovolili, aby se vás mohl dotýkat dech a hloubka lásky - vesmírné lásky... 

Připojte se k nám u této série!

We invite you to be here if you can, to be touched by the depth and breath of love, universal love...

Join Us On Livestream!