O prožitku Hvězdné brány

 

Hvězdná brána je interdimenzionální vstup, svěřený Prageetovi, jenž bránu vytvořil v roce 1989.

Je to vědomá geometrická forma obsahující několik vrstev posvátné geometrie, která vytváří silné, multidimenzionální energetické pole. Toto laskavé energetické pole funguje velmi jedinečným způsobem. Každý jednotlivec je v přítomnosti Hvězdné brány rozpoznán a je mu poskytnuta pomoc způsobem, který je v danou chvíli nejvhodnější.

To zahrnuje léčení a rovnováhu fyzického těla; jasnost pochopení a zásadní vhledy pro mentální tělo; hlubokou relaxaci a odstranění stresu z emocionálního těla. Lze odstranit osobní karmu, aktivovat léčitelské schopnosti a mohou se spustit i vzpomínky na minulé životy.

Mnozí lidé také hmatatelným způsobem vnímají své průvodce, často poprvé v životě – mohou je cítit, slyšet nebo vidět. Většina účastníků vnímá jako úžasné, že tyto změny mohou nastat už jen tím, že jsou přítomni v energetickém poli Hvězdné brány.

Nemusíte nic "dělat". Všechny tyto změny přicházejí během vedených meditací díky zvýšení vibrační frekvence jednotlivce. Spící části multidimenzionálních vláken DNA jsou stimulovány k probuzení, což vede k většímu uvědomění a k růstu duchovní přítomnosti ve vás.

O Prageetovi a Julieanne


 

Prageet

Angličan Prageet Harris je mezinárodně známý channeler, který s duchovním růstem pomáhá lidem již déle než třicet let. Společně se svým průvodcem, Alcazarem, navrhl a sestrojil Hvězdnou bránu, která pomáhá skupinám a jednotlivcům v procesu pochopení a sebepoznání – v procesu probuzení. Celý svůj život zasvětil pochopení, jak lidé fungují, jak nás ovlivňují emoce a nevědomá mysl a jak snadno vystoupit z těchto omezujících vzorců, o kterých cítíme, že nás omezují.

Julieanne

Julieanne Conard se k projektu Hvězdné brány připojila v roce 2012 poté, co objevila své hluboké spojení s Hvězdnou bránou i průvodcem Alcazarem, kterého také channeluje. Původně zamýšlela studovat alternativní medicínu, nyní se zaměřila na osobní transformaci a rychlé sebeuzdravení skrze frekvence vysokých vibrací Hvězdné brány. Spolu s Alcazarem vyvinula Julieanne novou formu energetického sebeuzdravení známého coby Esence života, které nyní vyučuje ostatní. 

Kdo je Alcazar?


 

"Často se nás ptáte: “Kdo je Alcazar?” a tak vám o tom povím několik slov. Alcazar je skupinové vědomí. Je to shromáždění, kterému říkáme Vesmírní Mistři. Vesmírní Mistři spojují své energie do jedné a jejich mluvčí, Alcazar, komunikuje s lidstvem. Vše, co si Alcazarova skupina přeje, je komunikovat a odpovídat vám coby jednotlivcům i coby celku.

Jsme oddělení od energií vědomí Hvězdné brány a zároveň jsme s ním v jednotě. Není to něco, co by mohla vaše mysl zcela pochopíte, ale možná dokážete tu pravdu cítit. A tak to řekněme takto -  pracujeme s vědomím Hvězdné brány

Pak přichází otázka: “Co nebo kdo je vesmírný Mistr?” Milovaní, kdybychom vám na to odpověděli, vyvstala by další otázka. Místo toho, abychom vám dávali odpovědi pro vaši mysl, zveme vás, abyste vnímali naší energii, abyste pocítili naši přítomnost, naslouchali jste našemu vedení a rozhodli jste se sami: “Je to něco, co se mnou rezonuje? Cítím, že je to pro mne správné?” Pokud to cítíte jako správné, nádherné bytosti, pak následujte naše vedení. Pokud to necítíte jako správné, pak to odložte a najděte si to, co pro vás bude vhodné. Protože, milovaní, nejvyšším cílem pro úplně každého je vrátit se zpět k Jednotě, poznat sebe a být svobodný.

Vás, kteří rezonujete s Alcazarem a prací Hvězdné brány, kterou jsme vám představili, vítáme. Zveme vás, abyste se uvolnili a pustili jste potřebu kontroly - jednoduše pozorujte a vnímejte s větším uvědoměním a přítomností, protože takto vás můžeme dovést k tomu, abyste poznali své vlastní já.

My jsme Alcazar a zdravíme vás. My jsme Alcazar a nabízíme vám vaše skutečné já."  - Alcazar

Proč projít prožitkem Hvězdné brány?

 

"Milovaní, není náhoda, že jste ocitli na těchto stránkách, u této informace - byli jste sem dovedeni. Nyní je to na vás, abyste se sami rozhodli. “Je Hvězdná brána něco, co mi může prospět?” Dovolte, abychom vám o ní pověděli několik slov.

Jak už jsme řekli, byli jste sem dovedeni. Hvězdná brána je tu proto, aby podpořila pokročilé duchovní bytosti a ty, kteří používají svou inteligenci, aby se podívali na svůj život a uvědomili si, že je zapotřebí změna, a že je toho možného mnohem víc - jste větší než to, co žijete.

Hvězdná brána je tu proto, aby podpořila vaší osobní evoluci. Je mnoho způsobů, jak vám může Hvězdná brána asistovat. V první řadě vám umožní cítit na hlubší úrovni jemné energie, přítomnost vašich průvodců, umožní vám komunikovat s nimi a expandovat do uvědomění si multidimenzionálních realit existence.

Na základnější úrovni vám může pomoci při rozpuštění zvyků a omezení, které máte ve svém životě a které vám neustále maří to, čeho se snažíte dosáhnout. Zvyky, které už nechcete mít, ale zjišťujete, že je opakujete stále znovu a znovu. Hvězdná brána a techniky, které jsou s ní používány, vám mohou pomoci nalézt kořeny vašich problémů, nemocí či bloků ve vašem životě. Když naleznete původní příčinu, provibrujete jí energií lásky a pochopením, pak lze daný problém rozpustit a díky tomu i trvale změnit váš život.

Je mnoho technik, mnoho různých způsobů, jak získat přístup ke schopnostem, které ve vás nečinně spí. Jste připraveni objevit, kdo jste? Protože jednou z funkcí Hvězdné brány je představit vám vaše větší já."  - Alcazar